Tháng Tư 14, 2024

Mười hai cung hoàng đạo là gì?

Các cung hoàng đạo là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Trong chiêm tinh học phương Tây, mười hai cung hoàng đạo đồng nghĩa với các hướng vũ trụ.

Mười hai cung hoàng đạo là: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Khi trái đất quay quanh mặt trời mỗi năm một lần, chúng ta thấy mặt trời di chuyển trên bầu trời đầy sao, mỗi năm một lần, lặp đi lặp lại.

Các chòm sao là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Người Bạch Dương rất bốc đồng và điều họ thích làm là chấp nhận rủi ro.

Bạch Dương là cung hoàng đạo đầu tiên, nằm ở phía đông Song Ngư và phía tây Kim Ngưu. Ngày sinh là từ 21/3 đến 20/4 dương lịch. Bạch Dương giống như những đứa trẻ, thẳng thắn, đam mê và bốc đồng nhưng cũng rất tự cao và trẻ con.

12 chòm sao là gì?

1. Họ là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

2. Mười hai chòm sao là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Bạch Dương: Bạch Dương tượng trưng cho sự khởi đầu mới. Kim Ngưu: Kim Ngưu tượng trưng cho sức mạnh. Song Tử: Song Tử tượng trưng cho trí tuệ.

3. Mười hai cung hoàng đạo là Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư và Song Tử.

Mười hai cung hoàng đạo là gì?

1. Mười hai cung hoàng đạo là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Bảo Bình: 21/1 đến 19/2. Đối với Song Ngư: 20/2 đến 20/3.

2. Các cung hoàng đạo là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Trong chiêm tinh học phương Tây, mười hai cung hoàng đạo đồng nghĩa với các hướng vũ trụ.

3. Mười hai chòm sao bao gồm Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Bạch Dương (21/3 – 19/4): Cung lửa, Bạch Dương tượng trưng cho sự khởi đầu mới.

Mười hai cung hoàng đạo

1. Mười hai cung hoàng đạo như sau: Ngày sinh của Bạch Dương: 21/3 đến 19/4. Ngày sinh của Kim Ngưu: 20 tháng 4 đến 20 tháng 5. Ngày sinh Song Tử: 21 tháng 5 đến 20 tháng 6. Ngày sinh của Cự Giải: 21/6 đến 22/7.

2. 12 cung hoàng đạo tượng trưng cho trình độ tâm lý và phản ánh cách ứng xử của một người. Vì vậy, đường hoàng đạo được chia thành 12 chòm sao, gọi là 12 chòm sao hoàng đạo. Thứ tự là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

3. Bảng phân chia thời gian của 12 chòm sao như sau: Ngày sinh của Bạch Dương là từ 21/3 đến 19/4 dương lịch. Kim Ngưu sinh vào khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 dương lịch. Ngày sinh của Song Tử là từ ngày 21/5 đến ngày 21/6 dương lịch. Cự Giải sinh vào khoảng thời gian từ 22/6 đến 22/7 dương lịch.

4. Mười hai chòm sao được sắp xếp theo thứ tự: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Bạch Dương: 21-19, Kim Ngưu: 20-20, Song Tử: 21-21.

Không được phép sao chép mà không có sự cho phépmạng lưới chòm saobài báo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *